mellemstrandanleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

Prisforespørsel/bestilling av oppdrag

Opplysninger tiltak:
 

Gnr/bnr
Adresse
Kommune
 
Henvendelsen gjelder
 
Beskrivelse av oppdrag
 
Kontaktopplysninger:
Kontaktperson/Firma
Tlf
Mailadresse

Du vil snarlig motta en tilbakemelding på din henvendelse.
 
Kontakt oss
Orstadveien 112
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 73 70
Mellemstrand Anleggservice AS
Oppmålingstekniske tjenester for stat/kommune, byggefirma, prosjekteringsfirma, entreprenører og private utbyggere.