MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Ulovlige offentlige subsidier ødelegger!

Ulike vilkår for oppmålingstjenester. Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot tema som vi som oppmålingsbedrifter fra tid til annen kommer borti:

2012-03-09 13 33 02
Kommuner som selger landmålingstjenester til entrepenører og utbyggere i konkurranse med private firmaer.

Sakset fra Virke:

Virke møtte 24. mai næringsminister Monica Mæland for å snakke om like vilkår når statlige og kommunale virksomheter vil konkurrere med private i kommersielle markeder.

Virkes medlemmer i flere bransjer har konkrete erfaringer med at kommunale virksomheter konkurrerer i kommersielle markeder med ulovlig statsstøtte og subsidierte priser.

- Virke krevde i møtet en lovgivning som forhindrer at offentlig næringsvirksomhet opptrer i kommersielle markeder med subsidierte priser på sine tjenester, sier Harald Jachwitz Andersen i Virke.

- Virke la frem konkrete eksempler på at offentlige virksomheter konkurrerer i markedet med subsidierte priser på kommersielle tjenester, avslutter han.

Virke understreket i møtet at lovfestet utskillingsplikt av offentlig kommersielle virksomheter i stat og kommune er virkemiddelet som sikrer like vilkår når offentlige virksomheter vil opptre i kommersielle markeder. Utskillingsplikt er også forutsetningen for at Konkurransetilsynet kan gripe inn og sikre like vilkår i fremtiden. Utskillingsplikt vil føre til:

• Slutt på kryssubsidiering og ulovlig statsstøtte

• Skatt på offentlig næringsvirksomhet og

• Slutt på kommunale garantier.

• Statlige og kommunale etater som vil opptre i kommersielle markeder må dokumentere at det ikke er fare for kryssubsidiering.

Bakgrunn
Kryssubsidiering skjer når offentlige virksomheter som opererer både i skjermede og konkurranseutsatte markeder, regnskapsfører en urettmessig høy andel av produksjonskostnadene på de kommersielle tjenestene i den regulerte delen av virksomheten. Prisen på de kommersielle tjenestene blir da kunstig lave, under kostpris, og lavere enn markedspris. Dette er konkurransevridende, det fører til tap av arbeidsplasser og tapte investeringer i private bedrifter.