MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

Oppmåling, innmåling og profilering

Profilering og innmålinger


I mange byggesaker blir der stilt krav om terrengsnitt og høyder på nabohusene,
det kan være at du må dokumentere at ikke naboen mister solen på terrassen eller utsikten


Vi foretar blant annet

 
  • innmåling av bygninger, veier, trær 
  • vernede objekter,
  • profilering av terreng.

På utbygningsområder foretar vi en detaljert oppmåling av terrenget, for grunnlag og mengdekontroll
Vi har vært innvolvert i mange ulike prosjekter, 

Her har vi lang erfaring på hva som kreves for å få et godt grunnlag for at  arkitekter og  prosjekterende  kan levere deg et godt resultat
Vi leverer måleresultatene  i de fleste formater.
Leica C10
3D Laserskanning i bruk