MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

IMG_7256

Mellemstrand Anleggservice AS

Oppmålingstekniske tjenester for stat/kommune, byggefirma, prosjekteringsfirma, entreprenører og private utbyggere.


Vår målsetting er å kunne tilby kunden kvalitet og rask levering, samt god oppfølging.

Vi har et godt utarbeidet internkontrollsystem for å sikre kvaliteten på våre produkt. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Ta kontakt »
IMG_4407

Oppmåling og stikningsarbeid

Vi er lokalisert på Orstad  i Klepp kommune sentralt i Jærregionen.


Vi driver med oppmåling og stikningsarbeider i Stavanger, Sandnes, Klepp Time, Hå, Randaberg, Sola, Bjerkrim og omkringliggende kommuner. Vi utarbeider kommunaltekniske planer, terrenginngreputforming. Vi bistår entrepenører med data til maskinstyring, 3D visualisering og 3D scannin samt digitale terrengmodeller.

Referanser »
IMAG0181

Vi tilbyr

Prosjektering av stikningsplaner
Utstikking av tiltak
Innmåling og  dokumentasjon
Profilering av terreng og objekter
Arealberegning
Masseberegning
Utarbeidelse av kommunaltekniske planer
Utomhusplaner
Anbudsdokument
Design for maskinstyring
3D Laser skanning av terreng og byggninger.
Kumkort og stikkledningsskjema.

Våre tjenester »
 

OPPMÅLINGSARBEID

Oppmålingsarbeidets 5 trinn ifbm. oppføring av bygg:
1. 
Prosjektering av stikningsplan, utarbeidelse av ansvarsrett og kontrollerklæring.
2. 
Grovstikking: Utsetting av husets hjørner på tomten før graving.
3. 
Finstikking: Utsetting av husets hjørner på tomten før forskaling.
4. 
Innmåling: Tiltaket måles inn som bygget (støpt plate, ringmur, ferdig bygg)
5. 
Rapport/dokumentasjon: Som bygget dokumentasjon.
Ta kontakt for pris på komplett stikking/innmåling og dokumentasjon som innebærer alle de fem trinnene, eller for enkeltoppdrag.
Ta kontakt »
Kontakt oss