MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

Referanseprosjekt

Oppmålingsarbeid og prosjektering

 • Lervik Maritim (diverse byggetrinn), Stavanger
 • Osjord sentrallager, Forus
 • Bohus, Forus
 • DPS, Sola
 • Grannestunet, Sola
 • Grannesbakken, Sola
 • Stangelandsforen, Sandnes
 • Hauabakka Boligfelt, Klepp
 • Heimdal Boligfelt, Klepp
 • Rosk Boligfelt, Nærbø
 • Jærkylling, Nærbø
 • Eik Landbruksenter, Klepp
 • Ganddal Idrettspark
 • Fiskebekkdalen VVA, Gjesdal
 • Kleppestemmen Boligfelt
 • Kjøpmannsbrotet, Klepp
 • Solhøy Boligfelt, Klepp
 • Skorane, VVA
 • Undheim fylkesvei, riksvei, VVA
 • Rehab. dokk Rosenberg, Stavanger
 • Hanagata, VVA
 • Miljøgate Nylund Skole, VVA
 • Nærmiljøanl. Nedre Banegate, VVA
 • Miljøgate Randaberg Sentrum, VVA
 • Bryggeriparken Forus, VVA
 • Forus Industri Arena,
 • North Sea Cable ,nybygg Forus
 • Marierolunden, stikking og mengdekontroll
 • Sviland boligfelt , stikking og dokumentasjon
 • Kleivane boligfelt, stikking og dokumentasjon
 • Hovetomten PRO, UTF  Næring
 • Unik Bussterminal  Stikking og dok
 • FV 44 Kolletivveg, stikking og dokumentasjon

Prosjektering:

 
 • Industriområde N13, Vardheia/Tu, Klepp Time
 • Kjerrberget Terrasse, VVA
 • Trygg Skulevei, Toreskogvn/idrettsvn, Klepp
 • Skurve næringsområde 
 • Kunstgrasbane, Vikeså
 • Rulleski anlegg, Bjerkreim
 • Ny BMX bane Sola
 • Rehabilitering friidrettsanlegg Vikeså
 • Boligfelt Vikesdal (Gbnr 35/001) Bjerkreim
 • Utomhus , VVA  Hovetomten (Gbnr 39/263 mfl ) Sandnes
 • Applus ,  kontor industri utomhus Stavanger
 • Masseuttak Rage  Gjesdal kommune
 • Massedeponi Gruda  (Gbnr 3/15)Klepp
 • Massedeponi Hogstad (Sandnes)
 • VVA plan Trelvaren  (Gbnr 1/101 mfl ) Klepp