MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

Utstikking og innmåling av tiltak

Stikningsarbeidet utføres på grunnlag av stikning og kontrollplanen som koordinatfester tiltakets plassering på tomten.


Oppmøte 1 - Grovstikking: Utsetting av tiltakets hjørner på tomten før graving. Samtidig settes det også ut en referansehøyde slik at entreprnøren skal kunne nivvelere seg frem til riktig sokkelhøyde.

Oppmøte 2 - Finstikking: Utsetting av tiltaktes hjørner på tomten før forskaling. Dette er en ekstra sikkerhet for at tiltaket plasseres riktig på tomten.

Oppmøte 3 - Innmåling: Tiltaket kontrollmåles som bygget (støpt plate, ringmur, ferdig bygg).

Rapport/Dokumentasjon:
Som bygget dokumentasjon.
kontroll på utførelsen
100-0013_IMG