MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

Programvare

Vi benytter oss av følgende softwareapplikasjoner:

 

Gemini Oppmåling

Koordinatberegning, stikningsdata og As-built dokumentasjon.


Gemini Terreng/Entreprenør

Mengdeberegning, 3D visualisering og tegningsbehandling. Avregning etter NS eller prosesskoden.
 

ProAdmin

Anbud, mengdekontroll -oppfølging


Leica Cyclone

Behandling av laser scan data


LandNova

Simulator for maskinstyring.
Programvare%5B1%5D
utstyr
Leica C10
3D Laserskanning i bruk