MellemstrandAnleggservice
Vi utfører dine mål - oppmåling, masseberegning, nyanlegg og rehabilitering
MellemstrandAnleggservice

Fokus på riktig utført arbeid

Kvalitet i alle ledd og et sluttprodukt vi kan være stolt av

Ledige stilling

Ledig stilling som oppmålingsingeniør.

Tidene bedrer seg, og vi er nå på jakt etter den rette personen med
god kunnskap innen dokumentasjon -NVDB og bruk av Gemini Terreng

Formell kompetanse innen oppmålingsfaget er heller ikke å forakte.
Gode samarbeidevner, krav til både skriftelig og muntlig norsk vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgavene vil bli men ikke begrense seg til stikking for bygg og anlegg
masseberegning, stikningsplaner , skanning mm
Sørmarka Arena
utsnitt gitterdrager